Yoga-former

Hva er Yin Yoga?

Yin yoga er en forsiktig og langsom form for yoga. Den inneholder forskjellige sittende og liggende asanaer som gjør det lettere å holde posisjonen lenger, og fokusere på meditasjonen i større grad. Yin har røtter taoismen, og i de motsatte kreftene i yin og yang. Bevegelsene i yang er energiske. Her bruker du de store

Hva er Yin Yoga? Read More »

Hva er Vinyasa yoga?

Vinyasa betyr flyt og er en dynamisk form for yoga. Posisjonene satt sammen i små sekvenser, og det hele foregår ganske flytende / i en “dynamisk strøm”. Som utøver handler det om å hengi seg til yogaens flyt, og la kroppen bevege seg i samspill med pusten. I Vinyasa yoga er posisjonene åpenbart viktige, men

Hva er Vinyasa yoga? Read More »

Hva er Restorativ Yoga?

Restorativ gjenoppretter balansen i kropp og sjel, og hjelper kroppen å lege seg selv. Dette er en beroligende yogastil som er det perfekte motmiddelet mot et travelt liv. Fokuset er på dyp avslapning, pusteøvelser, mindfullness og å åpne kroppen. Hvordan utføres Restorativ Yoga? Restorativ yoga består av passiv tøying ved hjelp av egnet utstyr, og

Hva er Restorativ Yoga? Read More »

Hva er Power Yoga?

Power yoga er en fitness-orientert form for yoga. Yogaformen er også basert på yoga-formen som kalles Vinyasa. Power yoga har sin opprinnelse i USA på 1990-tallet og har derfor mange år bak seg. I motsetning til andre stiler i yoga, som Hatha og Bikram, har ikke power yoga et bestemt system. Power yoga bør mer

Hva er Power Yoga? Read More »

Hva er Kundalini Yoga?

Kundalini Yoga har sine røtter i tantrisk yogatradisjon, og ble innført i vesten av Yogi Bhajan på slutten av 1960-tallet. Kundalini Yoga er en aktiv og dynamisk form for yoga, som består av kroppsøvelser, pusteøvelser, meditasjon og mantra. “Kundalini” betyr “vitalitet” eller “vitalitet”. Kundalini handler om å øke strømmen av denne vitaliteten i kroppen. Hensikten

Hva er Kundalini Yoga? Read More »

Hva er Jivamukti Yoga?

Jivamukti Yoga er antakeligvis en av de hippeste yogaformene som finnes! Innholdet er både fysisk, etisk og spirituell trening. Timene består av energiske asanaer i vinyasastil, musikk, messing og meditasjon. Navnet Jivamukti er en tilpasning av sanskriten तिन्मुक्ति jivanmuktih, der jiva er den individuelle levende sjelen, og mukti – som moksa – er frigjøring fra

Hva er Jivamukti Yoga? Read More »

Hva er Iyengar Yoga?

Iyengar yoga fokuserer på nøyaktig posisjonering av kroppen i de forskjellige asanaene, samt kontroll over egen pust. Timing og bruk av hjelpemidler er også noe som er karakteristisk for denne yogaformen. En Iyengar yoga-time følger spesifikke, progressive sekvenser, basert på 200 klassiske posisjoner og 14 forskjellige pusteøvelser. Filosofien bak er at dersom kropp og pust

Hva er Iyengar Yoga? Read More »

Hva er hot yoga?

Hot yoga er en form for yoga innen Hatha yoga som tar sikte på å øke fleksibilitet, konsentrasjon og utholdenhet. Hot yoga har økt kraftig i popularitet de siste årene. Hot yoga er en asena-sekvens (en serie yogastillinger), som praktiseres i et oppvarmet rom ved 37-40 grader. Hensikten er å stimulere blodstrømmen og løsne musklene.

Hva er hot yoga? Read More »

Hva er Hatha Yoga?

Hatha referer til fysisk yogatrening og posisjoner, som vektlegger utførelse av stillinger (asanaer) og pusteøvelser (pranayamaer). På sanskrit er ha “sol” og tha “måne”. Hatha yoga har som mål å forene og harmonisere kroppens solare og lunare energi. Slik balanseres solens energigivende kraft mot månens beroligende virkning. Hatha Yoga skiller seg fra Flow Yoga og

Hva er Hatha Yoga? Read More »