yoga

Hva er Yin Yoga?

Yin yoga er en forsiktig og langsom form for yoga. Den inneholder forskjellige sittende og liggende asanaer som gjør det lettere å holde posisjonen lenger, og fokusere på meditasjonen i større grad. Yin har røtter taoismen, og i de motsatte kreftene i yin og yang. Bevegelsene i yang er energiske. Her bruker du de store

Hva er Yin Yoga? Read More »

Hva er Vinyasa yoga?

Vinyasa betyr flyt og er en dynamisk form for yoga. Posisjonene satt sammen i små sekvenser, og det hele foregår ganske flytende / i en “dynamisk strøm”. Som utøver handler det om å hengi seg til yogaens flyt, og la kroppen bevege seg i samspill med pusten. I Vinyasa yoga er posisjonene åpenbart viktige, men

Hva er Vinyasa yoga? Read More »

Hva er Restorativ Yoga?

Restorativ gjenoppretter balansen i kropp og sjel, og hjelper kroppen å lege seg selv. Dette er en beroligende yogastil som er det perfekte motmiddelet mot et travelt liv. Fokuset er på dyp avslapning, pusteøvelser, mindfullness og å åpne kroppen. Hvordan utføres Restorativ Yoga? Restorativ yoga består av passiv tøying ved hjelp av egnet utstyr, og

Hva er Restorativ Yoga? Read More »

Hva er Power Yoga?

Power yoga er en fitness-orientert form for yoga. Yogaformen er også basert på yoga-formen som kalles Vinyasa. Power yoga har sin opprinnelse i USA på 1990-tallet og har derfor mange år bak seg. I motsetning til andre stiler i yoga, som Hatha og Bikram, har ikke power yoga et bestemt system. Power yoga bør mer

Hva er Power Yoga? Read More »

Hva er Kundalini Yoga?

Kundalini Yoga har sine røtter i tantrisk yogatradisjon, og ble innført i vesten av Yogi Bhajan på slutten av 1960-tallet. Kundalini Yoga er en aktiv og dynamisk form for yoga, som består av kroppsøvelser, pusteøvelser, meditasjon og mantra. “Kundalini” betyr “vitalitet” eller “vitalitet”. Kundalini handler om å øke strømmen av denne vitaliteten i kroppen. Hensikten

Hva er Kundalini Yoga? Read More »

Hva er Jivamukti Yoga?

Jivamukti Yoga er antakeligvis en av de hippeste yogaformene som finnes! Innholdet er både fysisk, etisk og spirituell trening. Timene består av energiske asanaer i vinyasastil, musikk, messing og meditasjon. Navnet Jivamukti er en tilpasning av sanskriten तिन्मुक्ति jivanmuktih, der jiva er den individuelle levende sjelen, og mukti – som moksa – er frigjøring fra

Hva er Jivamukti Yoga? Read More »

Hva er Iyengar Yoga?

Iyengar yoga fokuserer på nøyaktig posisjonering av kroppen i de forskjellige asanaene, samt kontroll over egen pust. Timing og bruk av hjelpemidler er også noe som er karakteristisk for denne yogaformen. En Iyengar yoga-time følger spesifikke, progressive sekvenser, basert på 200 klassiske posisjoner og 14 forskjellige pusteøvelser. Filosofien bak er at dersom kropp og pust

Hva er Iyengar Yoga? Read More »